🔺تمدید دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان اردیبهشت ماه

🔹دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان تا پایان اردیبهشت ۹۹ دارای اعتبار خواهند بود و نیازی به مراجعه حضوری بیمه شدگان به شعب و کارگزاری‌ها برای تمدید دفترچه‌های درمانی نیست./ایسنا
https://b2n.ir/183187
@schoolnews_ir

menu