🔹استخدامی نیروی قراردادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔸 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌ منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به صورت استخدام قرارداد انجام کار معین با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور ، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می‌نماید.
🔹ثبت‌نام از روز شنبه ۹۹/۱/۳۰سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس
www.hrtc.ir
زمان آزمون:جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
https://b2n.ir/160122
 @schoolnews_ir
menu