خانواده‌ها فقط شهریه ثابت مهدهای کودک را پرداخت کنند/ جبران خسارات نباید از جیب مردم باشد.
🔸به گزارش ایسنا، سعید بابایی با بیان اینکه بعد از بیماری اخیر مشکلات زیادی برای مهدهای کودک ایجاد شد افزود : در قراردادی که بسته شده اگر هر ماه مهدکودک به دلایلی تعطیل شده باشد فقط شهریه ثابت آن ماه – و نه( شهریه غذا و برنامه‌های فوق برنامه) – دریافت می‌شود.
🔹چون اکثریت مهدهای کودک در اسفندماه باز بودند، به همین دلیل باید شهریه ثابت آنها براساس تعرفه بهزیستی از سوی والدین پرداخت شود.
https://b2n.ir/808470
@schoolnews_ir
menu