تهران- ایرنا- رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: راه‌اندازی شبکه شاد یک تعهد بزرگ در نظام آموزشی کشور است و همه مدارس غیر انتفاعی موظف هستند از  این بستر برای آموزش دانش‌آموزان استفاده کنند.
🔸اگر خانواده‌ها در این مدت با کوتاهی در آموزش از سوی مدارس مواجه شدند، می‌توانند با شماره تلفن ۴۳۱۷ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنند.
https://b2n.ir/468756
@schoolnews_ir
menu