به گزارش خبرنگار مهر،دانشگاه خوارزمی شرایط ثبت نام غیرحضوری کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ این دانشگاه را اعلام کرد.
مهلت فراخوان تا ۱۵ شهریور
https://b2n.ir/987670
@schoolnews_ir
menu