کنکورهای سال ۹۹ چه زمانی برگزار می‌شود؟!
🔹کنکور سراسری۲۰روز بعد از امتحانات پایه دوازدهم برگزار می شود.
🔹آزمون‌های کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری آموزش پزشکی خرداد برگزار می‌شود.
https://b2n.ir/160122
@schoolnews_ir
menu