🚩 تمدید مهلت ارسال پیامک به شماره ۶۳۶۹ برای دریافت وام یک میلیونی

میرزایی سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا در گفتگو با تسنیم:
🔹 سرپرستان خانوار تا یکشنبه ۷ اردیبهشت فرصت دارند شماره ملی خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال و در انتظار پاسخ از سوی ستاد باشند.
https://tn.ai/2245883
@schoolnews_ir

menu