دانشگاه ها و مدارس باید فعلا تعطیل بمانند !
حریرچی معاون وزیر بهداشت :
🔹بازگشایی‌‌ها به معنای پایان مشکلات نبوده است و ما چون ملاحظات اقتصادی داشتیم و بخشی از جامعه درآمد روز مزد دارند برخی ازبازگشایی‌‌ها را شاهد خواهیم بود اما همچنان دانشگاه‌‌ها و مدارس که جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر دارند باید تعطیل باشند.
https://b2n.ir/618104
@schoolnews_ir
menu