آخرین تصمیمات آموزشی ترم جاری دانشگاه شریف/حذف ترم مجاز شد

🔹بر اساس تصمیم دانشگاه شریف امکان حذف نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ در بازه زمانی مشخص شده در تقویم ترم برای دانشجویانی که قبلا حداکثر دو مورد حذف نیمسال با احتساب در سنوات داشته‌اند فراهم شد./ایسنا
@schoolnews_ir

menu