شهریه سرویس مدارس باید فقط به ازای ارائه خدمات پرداخت شود

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: به استناد قرارداد سرویس مدارس برای روزهای تعطیل که خدمات ارائه نشده پولی به رانندگان پرداخت نمی شود.
🔹با توجه به اینکه درصدی از هزینه سرویس مدارس در ابتدای قرارداد دریافت و مابقی هم اسفندماه دریافت می‌شود اگر هزینه سرویس توسط پیمانکار دریافت شده، باید با محاسبه ایام تعطیل به مدارس بازگردانده شود تا به اولیای دانش آموزان پرداخت کنند.
http://tn.ai/2246700
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA

menu