امتحانات دروس نظری تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا است

سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: درحال حاضردروس نظری این دانشگاه به صورت مجازی برگزار می شود و برای برگزارامتحانات نیز تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم که براساس آن تصمیم گیری خواهیم کرد./فارس
http://fna.ir/ewls09
@schoolnews_ir

menu