دانشگاه‌ها تابع استاندارد جهانی هستند

یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه مقاطع تحصیلی در میان دانشگاه‌های جهان از یک استاندارد تبعیت می‌کنند، گفت: باید برای سهولت ادامه تحصیل دانش آموختگان دانشگاه‌های ایران در سایر دانشگاه‌های دنیا و تسهیل اشتغال آنان در فضای آکادمیک و غیر آکادمیک دنیا از این استاندارد رایج پیروی کنیم.
@schoolnews_ir

menu