اگر شب نتوانستید خوب بخوابید و صبح خسته هستید ، برای صبحانه عدسی بخورید !🍲
▫️عدسی، لوبیا و چیزهایی مانند آن‌ها می‌توانند هم منبع خوبی برای پروتیین باشند و هم شما را برای شروع یک روز تازه پر از انرژی کنند
+ عدسی به رفع خستگی کمک می کند و عوارض بی خوابی این روز را کاهش می دهد.
t.me/MajalePezeshki/8466
@schoolnews_ir
menu