📣 هکر دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی شد
🔺 دکتر حسین قنبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر درباره هک سامانه نوید که به آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد، گفت: هکر شناسایی شده و هیچ آسیبی به محتوای آموزش مجازی علوم پزشکی وارد نشده است.
🔺روز گذشته سامانه نوید که سامانه آموزش مجازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است هک شد و مسئولان امر در زمان اطلاع از این موضوع بلافاصله سرور را خاموش کردند./ مهر
mehrnews.com/xRJ2P
@schoolnews_ir
menu