اولیاء برای ثبت نام کتاب‌های درسی به مدرسه مراجعه نکنند‼️
🔸معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به پرسش اولیای برخی دانش آموزان مبنی بر چگونگی مراجعه به مدرسه در شرایط کرونایی برای ثبت سفارش عنوان کرد: نیازی به مراجعه حضوری نیست و دانش‌آموزان می‌توانند خودشان نسبت به ثبت سفارش اینترنتی
www.irtextbook.ir
و پرداخت غیر حضوری مبلغ کتب هر پایه تحصیلی اقدام کنند./ایسنا
@schoolnews_ir




menu