🔸 نمی‌خواهیم اعتبار سال تحصیلی را خدشه‌دار کنیم.
🔹 محسن حاجی میرزایی با اشاره به وضعیت نظام آموزش ‌و پرورش براثر شیوع کرونا، اظهار کرد: با یک پدیده غیرمنتظره‌ای مواجه شدیم که این پدیده باعث تعطیلی طولانی‌مدت مدارس شد و باید برای آن اقداماتی انجام می‌دادیم.ممکن بود این زمان طولانی شود و اولین تدبیر استفاده از ظرفیت تلویزیون بود که رسانه ملی در فاصله کمتر از یک هفته به کمک آموزش ‌و پرورش آمد.
در صورت نیاز امکان طولانی تر کردن دوره آموزشی وجود دارد./ایسنا
https://b2n.ir/773397
@schoolnews_ir
menu