به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری سال ۱۳۹۹ می رساند با توجه به بند ۴ مصوبه ششمین جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۱۵ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و نیز تعطیلی کلیه مراکز آموزش عالی و به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبان عزیز، برگزاری آزمونهای مذکور سال ۱۳۹۹ این سازمان به شرح جدول ذیل تغییر پیدا کرد.
دکتری (Ph.D):صبح جمعه ۱۳۹۹/۳/۹
کارشناسی ارشد ناپیوسته: پنجشنبه ۹۹/۰۳/۲۲ و جمعه ۹۹/۰۳/۲۳
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
@schoolnews_ir
menu