🌙هر آنچه که باید در ماه رمضان امسال انجام دهید(☝️🏻) !
🔹ادامه شیوع کرونا و تداخل با ماه مبارک رمضان، تاکید بر تقویت و ایمنی بدن را بیشتر کرده است. با رعایت اصول بهداشتی تغذیه در این ماه، به حفظ سلامتی و ایمنی بدنتان کمک کنید.
@schoolnews_ir
menu