🔺روش‌های برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری دانش‌آموزان اعلام شد

🔹معاون وزارت آموزش و پرورش: آموزش‌های تلویزیونی تا پایان اردیبهشت ادامه دارد
🔹 ۷۰ درصد دانش‌آموزان از آموزش تلویزیونی استفاده می‌کنند
🔹مبنای امتحانات، میزانی از کتاب‌‌های درسی است که تدریس شده‌
🔹درباره حجم دروس روی ۸۰ درصد توافق و با سازمان سنجش مکاتبه کردیم در امتحانات نهایی، ۲۰ نمره از ۸۰ درصد محتوای کتاب‌های درسی است و ۴ نمره به صورت اختیاری از ۲۰ درصد محتوایی است که به صورت مجازی و تلویزیونی آموزش داده شده است.
🔹امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم برگزار نمی‌شود
🔹اگر امکانش فراهم نشود, آزمون‌ها غیر حضوری است که روش‌های آن طراحی و دستورالعمل تدوین شده است
🔹امتحانات غیرحضوری بر مبنای ۴ محور، آموخته‌های دانش‌آموزان به میزان حجم تدریس شده کتابهای درسی، ارزشیابی مستمر نوبت اول، یک ماه فرصت نوبت دوم و آموزش‌های تلویزیونی و مجازی و بازخوردها و انجام تکالیفی است که از دانش‌آموز گرفته می‌شود.
🔹نصب شاد برای مدارس کاملا اجباری است/ تسنیم
https://tn.ai/2250867
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA

menu