سازمان جهانی یونیسف اصولی را برای مراقبت از کودکان به والدین توصیه می‌کند؛ در این شرایطی که کودکان درگیر بحران ماندن در منزل و فاصله‌گیری اجتماعی هستند. با توجه به اینکه کودکان بسیار پرتحرک هستند و انرژی بالایی دارند، بنابراین نمی‌توان به کودک گفت تنها یک جا بنشیند، از دیگران دور باشد، فعالیت نکند، به مدرسه نرود و تنها در یک محیط از راه دور درس بخواند؛ چنین شرایطی برای کودک خسته‌کننده است.
https://t.me/joinchat/AAAAAE0o9Hyld2zB_IxLhA
menu