آموزش کنترل خشم در خانواده، نیاز دوران قرنطینه
🔹عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی گفت: با توجه به اینکه در جامعه ما مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک مانند کنترل خشم و تاب‌آوری آموزش داده نشده، ضروری است برای پیشگیری از آسیب‌های دوران قرنطینه این آموزش‌ها به خانواده‌ها ارایه شود.
b2n.ir/487488
@schoolnews_ir




menu