به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، «محسن حاجی میرزایی»(دوشنبه) در نهصدوهفتادو چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،اظهار داشت: در صورتی که امکان برگزاری امتحانات پایانی برای پایه‌های غیر از دوازدهم وجود نداشته باشد فعالیت دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین و انجام تکالیف از شاخص‌های ارزشیابی توسط معلمان خواهد بود.
🔸برای پایه دوازدهم طبق روال هرساله آخر اردیبهشت پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس از تعطیلات عید فطر، امتحانات از ۱۰یا ۱۷خرداد ماه آغاز و تا یک هفته از تیرماه ادامه خواهد داشت آزمون سراسری نیز ۲۰ روز پس از آخرین امتحان نهایی برگزار خواهد شد.
www.irna.ir/news/83767376/
@schoolnews_ir
menu