«محسن حاجی میرزایی» وزیرآموزش و پرورش،اظهار داشت: در صورتی که امکان برگزاری امتحانات پایانی برای پایه‌های غیر از دوازدهم وجود نداشته باشد فعالیت دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین و انجام تکالیف از شاخص‌های ارزشیابی توسط معلمان خواهد بود.۹۹/۲/۸
www.irna.ir/news/83767376/
@schoolnews_ir
menu