♦️سامانه سهام عدالت برای اعلام نحوه مدیریت سهام باز شد
🔹در سایت www.samanese.ir این امکان فراهم شد که صاحبان سهام عدالت با مراجعه به صفحه مربوط به خود در این سامانه انتخاب کنند که مدیریت سهام عدالت در اختیار خودشان باشد و یا از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی این کار انجام شود/ تسنیم
https://tn.ai/2253674
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA
menu