بیش از ۶۰درصد دانش آموزان امکان استفاده از شاد را دارند
🔹وزیر آموزش و پرورش: بیش از  ۶۰درصد دانش آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارند، برای سایر دانش آموزان که دسترسی به شبکه شاد ندارند باید بر استفاده از روش‌های دیگر از جمله راهبران آموزشی، ارایه بسته‌های آموزشی و آموزش‌های تلویزیونی و سایر روش‌ها تاکید شود و این اتفاق در استان‌ها و مناطق افتاده است.
www.isna.ir/news/99021107987
https://t.me/joinchat/AAAAAE0o9Hyld2zB_IxLhA
menu