مصرف مواد قندی در وعده‌های سحر و افطار را کاهش دهید !🌙
▫️یک کارشناس ارشد تغذیه:روزه داران باید در وعده‌های سحر و افطار مصرف مواد قندی را به حداقل برسانند چون این مواد باعث خشکی گلو در طول روز می‌شود که این امر بدن را برای ابتلا به کرونا آماده می‌کند
▫️در وعده سحر، روزه داران حتما از سبزی‌ها و صیفی‌جات که آب بیشتری دارند مانند کاهو، خیار و گوجه استفاده کنند چون این مواد از کم آبی بدن و خشکی گلو و دهان جلوگیری می‌کنند.
http://schoolsnews.ir
@schoolnews_ir
menu