خبرفوری
جزییات امتحانات پایان سال و ارزیابی دانش‌آموزان ابتدایی اعلام شد
📗معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزیابی پایان سال دوره ابتدایی با محوریت معلم انجام می‌شود.
رضوان حکیم زاده درباره تکلیف امتحانات پایان سال دوره ابتدایی اظهار کرد: برای دانش آموزان ابتدایی طبق دستورالعمل تهیه شده و جلسات شورای عالی آموزش و پرورش، ارزیابی معلم مدنظر است که به شیوه کیفی و توصیفی انجام می‌شود همچنین امتحانات هماهنگ پایه ششم که به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شد، امسال حذف شده است.
https://tn.ai/2254717
https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA
menu