جزییات امتحانات پایان سال و ارزیابی دانش‌آموزان ابتدایی اعلام شد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تشریح شرایط برگزاری امتحانات پایان سال دانش‌آموزان دوره ابتدایی گفت: ارزیابی پایان سال با محوریت معلم انجام می‌شود.
https://tn.ai/2254717
@schoolnews_ir

menu