آقای محسن حاجی میرزایی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به اینکه امسال دانش آموزان دو نمونه سؤال خواهند داشت گفت: ۸۰ درصد محتوای کتابهای درسی به صورت حضوری قبل از شیوع کرونا در مدارس تدریس شده است و برای ۲۰ درصد محتوای درسی که مجازی تدریس شده نیز سؤالات انتخابی طراحی کرده ایم. 
🔻دانش آموزانی که به هر دلیلی نتوانستند آموزش مجازی را دنبال کنند تنها از ۸۰ درصد کتابهای درسی آزمون خواهند داد و الزامی به پاسخ دادن به سؤالات ۲۰ درصد باقیمانده نخواهند داشت. 
b2n.ir/794474
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw
menu