دکتر فرهنگ کره‌بندی ، رئیس بیمارستان رازی اهواز با بیان اینکه کرونا به شدت در حال رخنه کردن در خوزستان است، گفت: اگر در اورژانس ۱۰۰ مراجعه‌کننده داشته باشیم باید نیمی از آنها بستری شوند یعنی وضع به قدری خراب است که از هر دو مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی باید یک نفر بستری شود.
اوضاع خوزستان در حال بحرانی شدن است و این مساله شایسته مردم خوزستان نیست./ایسنا
https://b2n.ir/126484
https://t.me/joinchat/AAAAAE0o9Hyld2zB_IxLhA
menu