🎥احتمال زلزله شدیدتر در تهران بسیار ضعیف است

🔻رئیس مرکز لرزه نگاری کشور :با توجه به ۸ پس لرزه خفیف احتمال زلزله شدیدتر در تهران بسیار ضعیف است، بزرگ‌ترین پس لرزه ۳.۹ریشتر بود
@moallemannews_ir

menu