مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر شبکه آموزش، در تماس تلفنی و در واکنش به پخش پیام‌های معلمان در این برنامه مبنی بر اعلام عدم دریافت حقوق معلمان مدارس غیردولتی در دو سه ماه اخیر گفت: ما در اسفند به موسسان به طور رسمی اعلام و آنها را به پرداخت حقوق کامل همکاران موظف کردیم. در جلسه اخیر شورای نظارت مرکزی نیز مصوب کردیم و به ادارات کل اعلام شد که این موضوع را مدنظر قرار دهند. سامانه تلفنی ۴۳۱۷ را برای این منظور اختصاص دادیم تا اگر کوتاهی شده معلمان به ما گزارش کنند تا ما پیگیری کنیم.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw
menu