مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر گفت: سه ماه است که مدرسه‌ها تعطیل است، هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و… قبلا وجود داشته و اکنون این هزینه‌ها به نوعی جایگزین هزینه‌های جاری شده است. البته ما به دنبال آن هستیم که هزینه مصرفی شبکه شاد رایگان شود.
🔻این موضوع با ستادملی کرونا نیز مطرح شده و پیگیر هستیم که از طریق مراجع ذیربط این اتفاق بیافتد.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw
menu