رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا :
🔹یک سؤال بی‌پاسخی وجود دارد در مورد مراسم دعا و نماز و عبادت. من البتّه هیچ پیشنهادی را در مورد مساجد و مراکز دعا و مانند اینها به ستاد ملّی ارائه نمیکنم ــ هیچ پیشنهادی را؛ یعنی من تابع نظر کارشناسی و تشخیص کارشناسی ستاد ملّی هستم ــ لکن میخواهم این را بگویم که مسئله‌ی دعا و عبادت، بخصوص در ماه رمضان، بخصوص در شبهای قدر که در پیش است، یکی از نیازهای حتمی و اساسیِ مردم است.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw
menu