وزیر آموزش و پرورش؛
تلاش داریم آزمون های ضروری و همه امتحانات پایه نهم را حضوری برگزار کنیم . برنامه آزمون ساز تا هفته آینده در اختیار مدارس قرار می‌گیرد،در برگزاری آزمون حضوری مدارس متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند.
وی در خصوص امتحانات گفت: اصل بر برگزاری حضوری امتحانات است مگر اینکه به لحاظ پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر نباشد…
https://www.medu.ir/fa/news/item/1177390/
menu