🔘دانش آموزان باید در مدرسه ماسک و دستکش داشته باشند

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به چگونگی بازگشایی مدارس شهر تهران گفت: لازم است دانش آموزان وسایل شخصی مثل #ماسک و #دستکش را خودشان به همراه داشته باشند

مراجعه دانش آموزان شرایطی دارد. حضور آنها داوطلبانه و حتماً باید با اطلاع اولیا باید باشد. حضور همکاران فرهنگی که بیماری زمینه‌ای دارند در مدارس الزامی نیست. هفته اول یک نیازسنجی توسط کادر مدرسه صورت می‌گیرد و در ادامه به فراخور نیاز حضور دانش آموزان تداوم پیدا می‌کند تا در نهایت برای آزمون‌های پایان سال نیز تصمیماتی گرفته شود

زنگ های ورزش و تفریح در این روزها چون فاصله گذاری اجتماعی را به هم می‌زند تعطیل خواهد بود
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu