روحانی: نماز عید فطر در مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود

رییس‌جمهوری:
🔹برای روز قدس در شهر تهران دستورالعمل ویژه‌ای قرار شد داشته باشیم و مسئولیت را سپاه بر عهده بگیرد و از یک مبدا تا مقصدی از طریق خودرو باشد. مراسم‌ نمادینی‌ توسط خودروها در تهران انجام می‌شود
🔹برای روز قدس امسال، تصمیم گرفته شد که در شهرهایی که وضعیتشان سفید است، می‌تواند با مراعات همه پروتکل‌های بهداشتی نه به صورت راهپیمایی که به صورت اجتماع در محل نماز جمعه در مناطق سفید برگزار شود
🔹برای عید فطر بنا شد ‌در سراسر کشور نماز عید فطر باشد؛ اما در محل‌هایی که اجتماعات بزرگ شکل می‌گرفت انجام نشود ولی در مساجد محله‌ها مخصوصا در فضای باز با رعایت فاصله و پروتکل‌ها انجام شود
🔹مردم را باید برای حداقل چند ماه زندگی‌ با کرونا آماده کنیم. دوره کرونا تمام نشده است و باید هوشیارانه عمل کنیم. باید برای افرادی که در جامعه دچار فشار زندگی هستند بسته‌های حمایتی درست کنیم
https://www.isna.ir/news/99022719034/

menu