بهترین زمان ورزش در ماه رمضان دو ساعت بعد از افطار است !👍🏻

▫️این باور غلط است که بعداز سحر و قبل از افطارمیتوان ورزش کرد.
بهترین زمان ورزش🏌‍♀🤾‍♀ در رمضان حدود دو ساعت بعداز افطار است

+ با فعالیت فیزیکی و ورزش قند خون کاهش می‌یابد و فرد روزه‌دار که به علت گرسنگی، قند خون پایینی دارد، اگر قبل ازافطار فعالیت کند افت قندی بیشتری پیدا کند
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu