🔺نحوه برگزاری آزمون ابتدایی‌ها/
👌برگزاری کلاس‌های تقویتی برای کلاس اولی‌ها

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:
🔹آزمون‌ها در مقطع ابتدایی لزوما حضوری نیست‼️
🔹تاکید ما این است که دانش آموزان در قالب دو یا سه نفر با حفظ پروتکل‌های بهداشتی بتوانند در مدارس جهت ارزیابی حضور پیدا کنند. 
👌اگر معلم بتواند به روش دیگری به این اطمینان برسد که دانش آموز هم از جهت نوشتاری و هم از جهت خواندن، مهارت‌های لازم را کسب کرده، اجباری برای حضور نداریم.
www.isna.ir/news/99022921136

@moallemannews_ir

menu