رئیس سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش:

🔹تمامی امتحانات دوازدهمی‌ها حضوری برگزار می‌شود 
🔹امتحانات پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار نمی‌شود
🔹ارزشیابی غیرحضوری دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم
isna.ir/news/99023021981
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu