🔻سنجش و غربالگری نوآموزان بدو ورود به دبستان با یک‌ماه تاخیر

حاجی‌میرزایی وزیر آموزش وپرورش:
🔹 طرح غربالگری و سنجش نوآموزان در بدو دبستان طرحی مدرن و باارزش است و البته امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا با یک‌ماه تاخیر برگزار می‌شود.
www.isna.ir/news/99023022231

menu