🎥وزیر آموزش و پرورش:
امتحانات نهایی پایه های ۹ و ۱۲ تحصیلی با رعایت پروتکل بهداشتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
مقطع ابتدایی:
معلمان باید اطمینان پیدا کنند دانش آموزان اهداف دوره تحصیلی را فراگرفته اند،
👌پایه اول ارزیابی بصورت غیر حضوری می تواند برگزار شود.
https://b2n.ir/042727
menu