♦️احتمال غیر حضوری شدن امتحانات پایه نهم در خوزستان

رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خوزستان:

🔹ما نیز همانند خانواده های دانش آموزان خوزستانی نگران فرزندان آنها هستیم در ستاد ملی کرونا در کشور تصمیم براین شد با توجه به اهمیت پایه نهم امتحانات به صورت حضوری برگزار شود.

🔹استان خوزستان با توجه به شرایط شیوع کرونا و جمعیت قابل توجه پایه نهم در نشست ستاد کرونا استان مسئله غیرحضوری بودن امتحانات پایه نهم مطرح شد.

🔹 با توجه به شرایط فعلی از ستاد ملی مدیریت کرونا و وزارت بهداشت و همچنین وزارت آموزش و پرورش کشور درخواست تجدید نظر در این مساله داریم تا امتحانات پایه نهم در خوزستان غیرحضوری برگزار شود./شبکه خبری خوزستان
https://b2n.ir/803492

menu