🔻 با توجه به عدم برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس به دلیل محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا و ضرورت پاسداشت موضوع فلسطین به عنوان مسأله اول جهان اسلام، امسال، رهبر انقلاب اسلامی به صورت زنده با مردم سخن خواهند گفت.
🔸 روز جهانی قدس_جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲
🔸 شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی و بین‌المللی
https://b2n.ir/884984
menu