پیام تصویری رهبر انقلاب به مناسبت روز جهانی قدس:
روز قدس، روز همصدایی مسلمانان درباره فلسطین مظلوم است

امروز روز قدس است؛ روزی که با ابتکار هوشمندانه‌ی امام خمینی همچون حلقه‌ی وصلی برای هم‌صداییِ مسلمانان درباره‌ی قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد. ملّتها از روز قدس استقبال کردند و آن را همچون نخستین کار واجب، یعنی برافراشته نگهداشتن پرچم آزادی فلسطین گرامی داشتند.
https://b2n.ir/443446

menu