شهریه مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید اعلام شد

🔻کمک سرانه مشارکت دانش آموزان غیر شاهد در دوره ابتدایی حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۸۵۰ هزار تومان، در دوره متوسطه اول حداقل ۵۳۰ و حداکثر یک میلیون تومان و در دوره متوسطه دوم حداقل ۶۴۰ و حداکثر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
irna.ir/news/83797372/
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu