تمدید خودکار کارت های بانک ملی ایران تا پایان خرداد
🔻به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ملی کارت های مشتریانی که تاریخ انقضای آنها فرارسیده است، به صورت خودکار تا ۳۱ خرداد ماه تمدید شد.
این اقدام برای جلوگیری از مراجعه مشتریان به شعب بانک ملی ایران صورت گرفته است.
www.bmi.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu