فعالیت تالارها، استخر، سونا و ماساژ همچنان ممنوع است

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
🔹در بازگشایی رستوران‌ها رعایت چهار محور اصلی بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، ابزار و تجهیزات و بهداشت ساختمان و رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی تاکید ویژه دارد.
🔹فعالیت تالارهای پذایریی و اماکنی که امکان تجمع افراد برای مراسم‌های مختلف وجود دارد، ممنوع است و تالارهای پذیرایی اجازه فعالیت ندارند و می‌توانند به صورت غذایی بیرون‌بر یا به شکل رستوران فعالیت خود را ادامه دهند.
🔹مراکز ماساژ، سونا و استخر خصوصا در مراکز قرمز و پرخطر کماکان تعطیل خواهد بود. کلیه ورزش‌های نیز دارای برخورد کماکان تعطیل خواهند بود.
isna.ir/news/99030602815
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu