اطلاعیه؛ اداره سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش خوزستان

قابل توجه مدیران مدارس متوسطه دوره دوم استان خوزستان

🔻نظر به برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم از تاریخ ۱۷ خرداد ماه الی ۱۴ تیر ماه و عدم امکان بازگشایی مدارس استان به علت شیوع بیماری ، مقتضی است امتحانات داخلی دانش آموزان پایه دوازدهم اعم از «بزرگسال و روزانه»، بعد از برگزاری آخرین امتحان نهایی ، یعنی از روز ۱۵ تیرماه برنامه ریزی شود.

🔹مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای در صورت بازگشایی با رعایت پروتکل بهداشتی و عدم تداخل با حوزه های نهایی ، بر اساس تصمیم شورای مدرسه برای برگزاری امتحانات تصمیم گیری نمایند.
https://b2n.ir/085568
@Khuznews_ir

menu