🔸دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی نیاز به تمدید ندارند

🔹دفترچه‌های درمانی تا زمانی که حق بیمه پرداخت می‌شود، اعتبار دارند و بیمه شدگان با زدن کد دستوری #۲*۱*۱۴۲۰*۴* به وسیله تلفن همراهشان می‌توانند از وضعیت اعتبار دفترچه‌های درمانی خود با خبر شوند.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu